Chương trình: TƯ VẤN NGHỀ VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO QUÂN NHÂN XUẤT NGŨ (Thốt Nốt – Cần Thơ)

Chia Sẻ:

Ngày 14/01/2022, Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ phối hợp cùng Quận Đoàn Thốt Nốt – TP. Cần Thơ thực hiện Chương trình “Tư Vấn Nghề Và Giới Thiệu Việc Làm Cho Quân Nhân Xuất Ngũ”


Các chiến sĩ được phát tài liệu về thông tin tuyển dụng và các lớp nghề dành cho bộ đội xuất ngũ

Qua chương trình, 160 quân nhân xuất ngũ tại Quận Thốt Nốt được cấp phát tài liệu gồm: Các thông tin tuyển dụng phù hợp cho nam giới; Thông tin các lớp nghề dành cho quân nhân xuất ngũ; Cách thức liên hệ với Trung tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ.


Đoàn viên thuộc Quận Đoàn Thốt Nốt đang phát các tài liệu cho chiến sĩ

Trong thời gian tới, Trung Tâm Dịch Vụ Việc làm Thanh Niên Cần Thơ sẽ phối hợp thêm với Quận Đoàn Thốt Nốt và các Quận, Huyện Đoàn thuộc Cần Thơ nhằm tăng cường mở các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ.


Một số chiến sĩ đã đăng ký các lớp nghề tại
Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ

Góc Hoạt Động