Chương trình: TƯ VẤN NGHỀ VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO QUÂN NHÂN XUẤT NGŨ (Bộ Chỉ Huy Quân Sự TP. Cần Thơ)

Chia Sẻ:

Ngày 14/01/2022, Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ phối hợp cùng Bộ Chỉ Huy Quân Sự Thành Phố Cần Thơ thực hiện Chương trình “Tư Vấn Nghề Và Giới Thiệu Việc Làm Cho Quân Nhân Xuất Ngũ”

Bộ tài liệu gồm Thông tin tuyển dụng và các lớp nghề dành cho Quân nhân xuất ngũ

Chương trình được thực hiện lồng ghép tại buổi “Lễ Tiễn Quân Nhân Hoàn Thành Nghĩa Vụ Quân Sự Tại Ngũ Năm 2022”. Qua chương trình, 70 quân nhân xuất ngũ được cấp phát tài liệu gồm: Các thông tin tuyển dụng phù hợp cho nam giới; Thông tin các lớp nghề dành cho quân nhân xuất ngũ; Cách thức liên hệ với Trung tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ.

Cán bộ, chiến sĩ đang tìm hiểu các thông tin tuyển dụng và các lớp nghề

Dự kiến, sau buổi lễ các quân nhân trên sẽ về địa phương và được cán bộ đoàn địa phương triển khai và hỗ trợ thêm trong công tác đăng ký học nghề và hỗ trợ tìm việc tại Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ.


Khung cảnh hội trường buổi “Lễ Tiễn Quân Nhân Hoàn Thành Nghĩa Vụ Quân Sự Tại Ngũ Năm 2022”

Góc Hoạt Động