Chương trình: TƯ VẤN NGHỀ VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ (Ninh Kiều – Cần Thơ)

Chia Sẻ:

Ngày 14/01/2022, Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ phối hợp cùng Quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ thực hiện Chương trình “Tư Vấn Nghề Và Giới Thiệu Việc Làm Cho Quân Nhân Xuất Ngũ”

Đoàn viên thuộc Quận Đoàn Ninh Kiều – Cần Thơ đang phát tài liệu cho chiến sĩ

Qua chương trình, 80 quân nhân xuất ngũ tại Ninh Kiều được cấp phát tài liệu gồm: Các thông tin tuyển dụng phù hợp cho nam giới; Thông tin các lớp nghề dành cho quân nhân xuất ngũ; Cách thức liên hệ với Trung tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ.

Các chiến sĩ được hướng dẫn về cách thức liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ

Trong thời gian tới, Trung Tâm Dịch Vụ Việc làm Thanh Niên Cần Thơ sẽ phối hợp thêm với Quận Đoàn Ninh Kiều và các Quận, Huyện Đoàn thuộc Cần Thơ nhằm tăng cường mở các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

Góc Hoạt Động