Chương trình tư vấn hướng nghiệp tại Trường THPT Trung An 2018

Chia Sẻ:

Sáng 9/12/2018. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ tổ chức đợt tư vấn hướng nghiệp lần thứ 8 cho học sinh khối 12 tại Trường THPT Trung An, Huyện Cờ Đỏ, TPCT.

CHỌN NGHỀ VÀ HỌC NGHỀ THEO NĂNG LỰC.
Nghe nhiều về chữ Năng lực nhưng để hiểu như thế nào cho đúng?
– Hàm số ASK của Anh định nghĩa năng lực gồm 3 biến số:
+ Knowledge (kiến thức): trong đó kiến thức chuyên môn hẹp (kiến thức nghề) chiếm 14%, kiến thức ngoài chuyên môn hẹp (kiến thức ngoài nghề) chiếm 85% và chỉ có 1% là sự thông minh.
+ Skill (kỹ năng): là kết quả của hành vi (những cái mà bản thân làm được).
+ Attitude (thái độ): góp 85% vào sự thành công của bạn.
– Một người được coi là có năng lực khi hội đủ 3 yếu tố Kiến thức nghề và kiến thức ngoài nghề + Kỹ năng làm việc hiệu quả + Thái độ làm việc tích cực. Khi bạn làm sai mê một việc nào đó quên ăn quên ngủ quên cả thời gian bạn làm vì bạn đam mê thì lúc đó bạn chọn đúng nghề.

Chúc các bạn chọn và học đúng nghề.

Góc Hoạt Động