Chương trình tư vấn hướng nghiệp tại Trường THPT Lưu Hữu Phước 2018

Chia Sẻ:

Chiều 9/12/2018. Tư vấn hướng nghiệp buổi thứ 10 tại Trường THPT Lưu Hữu Phước, Q. Ô Môn, TPCT.

HƯỚNG NGHỀ hay HƯỚNG NGHIỆP???

Hôm nay đã có bạn hỏi NGHỀ khác NGHIỆP như thế nào? Tại sao gọi là hướng nghiệp mà không phải hướng nghề? Làm sao để chọn đúng nghiệp?

Theo tôi cần hiểu rõ một số đặc điểm của nghề như sau:
+ Vị trí việc làm = một công việc cụ thể nào đó
+ Σ Vị trí việc làm => Công việc
+ Σ Công việc => Nghề
+ Cái Nghề mà bạn làm bạn thấy thỏa mãn, làm không mệt mỏi, làm không có tiền bạn vẫn làm, cho dù bạn có cố gắng cách nào cũng không thể đuổi cái nghề đó ra khỏi cuộc đời của bạn thì đấy chính là cái Nghiệp của bạn.

Bạn có thể chọn được Nghề, bạn làm được nhiều Nghề nhưng bạn không chọn được Nghiệp. Nghiệp là cái nghề nó chọn bạn và theo bạn suốt cuộc đời.

Hướng nghiệp là bạn phải tự hướng cho mình vì không ai có thể hiểu bạn hơn chính bạn. Chọn được Nghiệp là chọn được cái Nghề mà bạn đam mê nhất + bạn sở trường nhất + làm bạn thỏa mãn nhất + kiếm được tiền từ cái nghề đó.


Góc Hoạt Động