Chương trình tư vấn hướng nghiệp tại Trường THPT Hà Huy Giáp 2018

Chia Sẻ:

Sáng cùng ngày 9/12/2018. Đợt tư vấn hướng nghiệp lần thứ 9 tổ chức tại Trường THPT Hà Huy Giáp, Huyện Cờ Đỏ, TPCT.

4 CON ĐƯỜNG VÀO ĐỜI
+ Làm việc cho Nhà nước nếu đủ 4 yếu tố: TÂM – TẦM – TÀI – ĐỨC
+ Làm việc cho doanh nghiệp trong nước.
+ Làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài (Xuất khẩu lao động, Du học).
+ Khởi nghiệp: trong xã hội hiện tại có 2 loại hình khởi nghiệp
1. Khởi nghiệp SME (Small Medium Enteprise) gọi là khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ, tức là làm lại những cái người khác đã làm.
2. Khởi nghiệp Startup (IDE: Innovation Driven Enteprise) được gọi là khởi nghiệp doanh nghiệp sáng tạo đột phá, tức là làm những việc chưa ai từng làm.
Nguồn: TS. Huỳnh Anh Bình

Góc Hoạt Động