Chương trình tư vấn hướng nghiệp tại THPT Nguyễn Việt Dũng – 2018

Chia Sẻ:

24/11/2018. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TPCT. Với sự góp mặt của diễn giả chuyên gia tâm lý tiến sĩ Huỳnh Anh Bình. Buổi tư vấn đã chỉ rõ nội hàm của hướng nghiệp gồm 4 vấn đề cốt lõi:
1. Hiểu mình: học sinh biết cách tự đánh giá bản thân mình về các biến (Năng lực, Sở trường, Đam mê, Tính cách)
2. Hiểu nghề: học sinh biết cách tìm hiểu bảng họa đồ nghề với 4 đặc điểm cơ bản của một nghề bao gồm (Mục đích lao động, Đối tượng lao động, Công cụ lao động và Điều kiện lao động)
3. Hiểu thời thế: cuộc đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hay còn gọi là cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng nhằm triệt tiêu sức lao động tay chân. Vấn đề chọn nghề trong thời đại 4.0 là quá khó và đang đè nặng lên vai học sinh vì trong tương lai sẽ có rất nhiều nghề cũ bị mất đi hoặc được thay thế bằng robot.
4. Chọn nghề: sau khi Hiểu mình – Hiểu nghề – Hiểu thời thế thì học sinh sẽ chọn ra được 1 số nhóm ngành nghề phù hợp trong đó sẽ chọn phương án mà ít rủi ro nhất trong nhóm nghề phù hợp.

 

 

Tư vấn hướng nghiệp 2018
Tư vấn hướng nghiệp 2018
Tu vấn hướng nghiệp 2018
Tư vấn hướng nghiệp 2018

Góc Hoạt Động