Chia sẻ kỹ năng tìm việc và viết CV cho SV Trường CĐ Y Tế Cần Thơ 20-3-2021

Chia Sẻ:

Ngày 20/3/2021, Trung tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ phối hợp cùng Trường Cao Đẳng Y Tế Cần Thơ tổ chức chương trình “Chia sẻ kỹ năng tìm việc và viết CV” cho sinh viên .


Chương trình gồm 3 nội dung chính: Giới thiệu về Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ, Cách chuẩn bị hồ sơ tìm việc, và tự tin khi đi phỏng vấn.

Qua chương trình, hơn 130 sinh viên được trang bị các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị hành trang vào giai đoạn mới – giai đoạn tìm việc, chuẩn bị đi làm. Ngoài ra, tại chương trình, các bạn còn được tạo điều kiện trao đổi trực tiếp, góp phần tăng kỹ năng và sự chủ động của bản thân.

Góc Hoạt Động