Chia Sẻ:


Nhằm giúp các Ban quản lý dự án, Doanh nghiệp và Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu hiểu rõ và cập nhật những điểm mới căn bản của Luật đấu thầu năm 2013, Luật xây dựng năm 2014 và các Thông tư, Nghị định liên quan đến Nghiệp vụ đấu thầu, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ thông báo chiêu sinh các khóa học “Nghiệp vụ đấu thầu trực tuyến”:

Thời gian học: Khai giảng thường xuyên

Hình thức học: Học trực tuyến với Giảng viên/Chuyên gia qua internet bằng phần mềm Zoom (có đính kèm giáo trình và hướng dẫn cụ thể khi đăng ký)

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ – Số 41, Cách Mạng Tháng Tám, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TPCT

Hotline: 02923.696.666 (line 109) hoặc 0918.501.409 (Ms. An) – Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com