13 NHÓM BỆNH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI NHẬT BẢN

Chia Sẻ:


Hiện nay, thị trường xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đang thu hút nhiều lao động tham gia, do thị trường này luôn có mức thu nhập hấp dẫn và các chế độ đãi ngộ tốt, hơn nữa, điều kiện để tham gia cũng rộng mở và dễ dàng hơn so với các thị trường khác. Tuy nhiên, để có thể tham gia vào một đơn hàng, người lao động phải đáp ứng được tất cả điều kiện do nhà tuyển dụng Nhật Bản đưa ra. Trong đó, điều kiện sức khỏe được ưu tiên nhất. Bài viết dưới đây sẽ thông tin về 13 NHÓM BỆNH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG


Như vậy, nếu người lao động mắc một trong những nhóm bệnh trên thì sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình xuất khẩu lao động. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp người lao động phần nào trong việc tìm hiểu đi xuất khẩu lao động Nhật Bản một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Góc thông tin, Xuất khẩu lao động