TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN 17/04/2019

Chia Sẻ:

Tập huấn cán bộ đoàn huyện Phong Điền 17/4/2019
Nội dung chia sẻ:
+ Tư vấn về thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp
+ Tư vấn về cách lập bộ hồ sơ ứng tuyển
+ Tư vấn về cách viết thư ứng tuyển
+ Tư vấn về cách viết CV
+ Tư vấn về 7 bước chuẩn bị cho buổi phỏng vấn thành công
+ Tư vấn về cách viết thư cảm ơn sau khi phỏng vấn

Góc Hoạt Động